NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Naše testy poskytnou informaci o nejhlubších genetických kořenech Vašich předků, tj. genealogické linie Váš otec – jeho otec – jeho otec atd. a/nebo genealogické linie Vaší matky – její matky – její matky atd., a to do velkého počtu generací do minulosti.

Výsledek analýzy Vašeho vzorku odhalí, ke které haploskupině patříte, a určí, z které oblasti pocházejí Vaši dávní předkové na základě aktuálních vědeckých poznatků.

Test neodhalí příslušnost ke konkrétní národnosti ani k etnické nebo jazykové skupině. Avšak některé haploskupiny (nebo jejich podskupiny) s některými etnickými, národními či jazykovými skupinami výrazně korelují. Některé haploskupiny jsou podstatně častější (nebo naopak vzácnější) u příslušníků slovanských národů než u příslušníků jiných evropských etnik, jiné jsou zase charakteristické pro Romy a v neromské populaci se s nimi nesetkáme. Další jsou typické pro příslušníky židovského etnika a podobně. Takže určitou nepřímou informaci o příslušnosti mužské linie předků k některé etnické skupině test často poskytne.

O zdravotním stavu vyšetřovaného člověka test neposkytuje žádnou informaci, protože tímto testem se vyšetřují jen oblasti mitochondriální a Y-chromozomové DNA, které se zdravotním stavem ani s jinými vlastnostmi nesouvisejí.

Poté co si test objednáte, zašleme Vám odběrovou soupravu poštou, anebo si ji můžete vyzvednout u nás osobně. Podle návodu provedete výtěr ústní sliznice na vatový tampon odběrové tyčinky. Následně vyplníte přiložené tiskoviny, které budou součástí zásilky, a odebrané vzorky spolu s vyplněnými tiskovinami nám zašlete poštou v obálce, která bude součástí naší zásilky.

Test PATERNA lze provést pouze u muže, protože Y-chromozom mají jen muži. Pokud má o stanovení své otcovské linie zájem žena, je třeba odebrat vzorek a analyzovat DNA jejího blízkého mužského příbuzného, nejlépe otce nebo bratra.

Test MATERNA je vhodný pro příslušníky obou pohlaví, protože mitochondriální DNA mají muži i ženy. Poskytuje však informaci jen o genetických kořenech ženské linie předků.

Výsledek testu zašleme poštou do 25–30 pracovních dnů ode dne, kdy dostaneme vzorek a bude provedena úhrada ceny testu.

Výsledek testu v tištěné i on-line podobě zahrnuje:

– Reprezentativní certifikát, v němž osvědčíme, do které haploskupiny (případně i podskupiny) patříte

– Stručnou charakteristiku příslušné haploskupiny, případně i podskupiny

– Mapku znázorňující rozložení četnosti nalezené haploskupiny (případně i podskupiny) v Evropě a jejím okolí

– Schéma „Evoluční strom haploskupin“, z nějž vyplývá, jak byly evropské skupiny postupně odvozeny (mutacemi) od prapůvodní haploskupiny a jaká je jejich současná četnost v naší populaci

Vzorky zničíme nejpozději do jednoho měsíce od provedení analýzy. Rovněž zničíme nespotřebovaný zbytek DNA.