CO JE GENOGRAFICKÁ ANALÝZA A JAK FUNGUJE?

Testy ANCESTREE Vám poskytnou informace o Vašich genetických kořenech, přesněji o otcovské (PATERNA) a mateřské (MATERNA) linii, a to přibližně několik stovek generací do minulosti.

Linie jsou uspořádány do evolučního stromu, jehož větve se nazývají haploskupiny a každá má svoje unikátní označení a charakteristické znaky v DNA. Haploskupiny vznikly před několika staletími až tisíciletími jako důsledek občasných dědičných změn v DNA a rozšířily se prostřednictvím migrace lidských skupin do různých částí světa.

Výsledky analýzy odhalí, ke které haploskupině patříte, a určí, z které oblasti pocházejí Vaši dávní předkové. Přesnost určení, lokalizace původu a rozsah informací závisí především na míře poznání pro danou haploskupinu, která je ovlivněna kvalitou a intenzitou výzkumu v různých částech světa. Evropa je však z tohoto hlediska velmi dobře prozkoumaná.

Výsledek ANCESTREE testu lze využít také v genealogickém výzkumu ve Vaší rodině, protože na základě shodného výsledku mateřské nebo otcovské linie umí propojit vzdálené příbuzné nebo rodiny prostřednictvím nepřerušené otcovské nebo mateřské linie. Obzvlášť zajímavý je test PATERNA, protože otcovská linie se dědí spolu s příjmením.

CO OD NÁS ZÍSKÁTE?

Výslednou zprávu a certifikát

Kromě certifikátu osvědčujícího Vaši haploskupinu dostanete výsledek testu, z nějž se dozvíte:

➝ detailnější informace o své DNA

➝ podklady popisující geografický původ svých předků

➝ mapky rozšíření haploskupin v Evropě

➝ informace o početnosti v populaci

➝ které známé osobnosti patří do stejné genetické linie

PROČ SI VYBRAT NÁŠ TEST?

Vaše vzorky jsou analyzovány a vyhodnocovány výlučně našimi vlastními experty v laboratoři GHC Genetics.
Výsledky jsou interpretovány také v kontextu specifických lokálních českých nebo středoevropských údajů.
Získané údaje jsou zpracovány v souladu s legislativou CZ a EU podle GDPR jen na našem pracovišti.
Výsledková zpráva je prakticky unikátní a připravená „na míru“ pro klienta na základě nálezu.
Možnost komunikovat přímo s našimi experty v tomto oboru.

NA MÍRU CZ/SK

Výsledky analýzy DNA jsou prakticky unikátní a zprávy s výsledkem jsou individuální a připravené na míru podle výsledku klienta.

KONZULTACE

Možnost kontaktovat se s našimi odborníky a poradit se ohledně objednávky či postupu testu nebo konzultovat výsledky analýzy.

HLOUBKOVÁ ANALÝZA

Naše analýzy sledují více oblastí a systémů DNA, tím umíme přesně určit podskupiny haploskupin a upřesnit geografickou lokalizaci.

NAPSALI O NÁS